Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Huyện uỷ Yên Khánh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Thứ sáu, 26/05/2023

HUYỆN ỦY YÊN KHÁNH SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIV

 

         Ngày 26/5, 2023, Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Phượng, TUV, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. đồng chí Trương Đức Lộc, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Khánh; đồng chí các đồng chí Thường trực Huyện ủy Yên Khánh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Trưởng phó các ban, ngành đoàn thể, MTTQ và các Tổ chức chính trị huyện; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy đã nghỉ hưu.

 

 

Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tại hội nghị

 

         

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

          Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ được đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày tại hội nghị đã đánh giá: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Yên Khánh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; 4/9 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

           Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; trong đó sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ, chất lượng cao, đến nay giá trị sản xuất đạt 166,83 triệu đồng/ha, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng. Trong đó, doanh thu từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 17.474,22 tỷ đồng (hàng năm đều tăng từ 1.500 đến 3.271 tỷ đồng). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, hiện toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giáo dục có nhiều khởi sắc, toàn huyện hiện có 63/64 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 49 trường đạt chuẩn mức độ 2, tăng 12 trường so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt 99,5%, tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 65%, tỷ lệ học sinh học nghề đạt 32%. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tăng cường.

           Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Hàng năm, có trên 90% số tổ chức cơ sở đảng, trên 85% tổng số đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% chính quyền các xã, thị trấn trở lên đạt vững mạnh; 100% các đoàn thể của huyện và trên 95% các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt chỉ tiêu Đại hội), góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Khánh đã quyết định điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo, số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

         Tại hội nghị đã có 8 ý kiến phát biểu tham luận đã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được của huyện trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời các đồng chí đã thảo luận vào các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ các cấp đề ra, trong đó tập trung vào  bổ sung, làm rõ thêm kết quả của các lĩnh vực, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị đặc biệt là các nội dung về xây dựng đảng, phát triển nông nghiệp, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, chính quyền điện tử, lĩnh vực quốc phòng – an ninh…

          Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá trong nửa nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn song đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong huyện trước hết phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, tự soi, tự sửa đối với những khuyết điểm, tồn tại như đã nêu ở trong báo cáo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, trên tinh thần cầu thị, vì sự phát triển chung của Yên Khánh với 6 mục tiêu được điều chỉnh bổ sung và 4 nhóm giải pháp. Cụ thể:

          Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM. Phối hợp với các ngành của tỉnh tham mưu, rà soát, điều chỉnh các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện phù hợp với yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng tăng nhanh dịch vụ các khâu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và chế biến, bảo quản nông sản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tập trung hoàn thành và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung Đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu huyện Yên Khánh giai đoạn 2021 - 2025.

          Gắn kết hài hòa, hợp lý giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Quan tâm đầu tư nâng cấp các di tích lịch sử, duy trì bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phục vụ hoạt động du lịch. Đồng thời, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

        Đặc biệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tiếp tục rà soát, thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương và việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

        Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên; quan tâm việc kết nạp đảng viên là chức sắc, chức việc tôn giáo. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng.

          Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Yên Ninh đạt chuần nông thôn mới nâng cao; đảng bộ huyện đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

                                                                                                                                                      BBT trang TTĐT huyện

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
324335

Online 1

Hôm nay 147

Hôm qua 0