Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
177262

Online 5

Hôm nay 27

Hôm qua 0

Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu ở Yên Khánh

Thứ sáu, 03/12/2021

Chiều 3/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án "Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh, giai đoạn 2022-2025".

Phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu ở Yên Khánh

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; một số phòng, ban, tổ chức chính trị- xã hội huyện và MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện Yên Khánh.

Dự thảo Đề án Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025 huyện Yên Khánh nêu rõ: Sau khi công nhận đạt chuẩn NTM (năm 2018), những năm qua, huyện tiếp tục nâng cao đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Cụ thể là, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện; Triển khai hiệu quả công tác phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình, chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư NTM trong toàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh trật tự,... Từ năm 2013 đến năm 2017, huyện Yên Khánh đã có 18/18 xã (100%) được công nhận đạt chuẩn NTM.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Ninh Bình, bao gồm 19 tiêu chí, quy định tại Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh,  đến nay Yên Khánh đã có 2 xã được công nhận là xã NTM kiểu mẫu là xã Khánh Thiện và xã Khánh Thành; 4 xã được công nhận là xã NTM nâng cao là xã Khánh Nhạc, Khánh Cư, Khánh Hải, Khánh Trung. 

Huyện phấn đấu năm 2022 có thêm 3 xã đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện lên 9 xã (đạt 50%) đạt chỉ tiêu có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Qua rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025, Đề án nêu rõ, huyện Yên Khánh đã có 4 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Giao thông, điện, thủy lợi và phòng chống thiên tai và an ninh trật tự - hành chính công. Cùng với 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, t tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường và chất lượng môi trường sống.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu nội dung phản biện xã hội, ý kiến phản biện, các cơ quan chuyên môn cung cấp, bổ sung thông tin và giải trình làm rõ những vấn đề được phản biện, phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo Đề án …

Dự thảo Đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Yên Khánh, giai đoạn 2022-2025 góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế số, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch…

Đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo Đề án là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân Yên Khánh. Kết quả triển khai Đề án sẽ góp phần tạo động lực mới trong xây dựng NTM cho địa phương trong thời gian tiếp theo.

Minh Đường- Anh Tuấn baoninhbinh.org.vn