Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

"DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN YÊN KHÁNH"

Thứ ba, 23/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL
HUYỆN YÊN KHÁNH
STT Họ và tên Chức vụ trong Hội đồng
(Chủ tịch, Phó Chủ tịch,
ủy viên)
Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay
1 Nguyễn Thị Thu Hiền Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch UBND huyện
2 Lê Thị Kim Thoa Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trưởng phòng Tư pháp
3 Đinh Văn Ngôn Ủy viên Hội đồng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
4 Trần Chí Hiếu Ủy viên Hội đồng Trưởng Công an huyện
5 Lê Việt Cường Ủy viên Hội đồng Chánh Văn phòng HĐND và UBND
6 Bùi Quang Bưởng Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
7 Hoàng Mạnh Cường Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng Y tế
8 Phạm Ngọc Điệp Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng LĐ, TB và XH
9 Trần Ngọc Diệp Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng NN và PTNT
10 Phạm Minh Đức Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
11 Vũ Văn Chung Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng Nội vụ
12 Bùi Thị Hòa Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
13 Phạm Quang Giang Ủy viên Hội đồng Chánh Thanh tra
14 Phạm Tiến Dũng  Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
15 Đỗ Xuân Thảo Ủy viên Hội đồng Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường
16 Phan Hữu Ý Ủy viên Hội đồng Chánh án TAND huyện
17 Đỗ Thị Huyền Tâm Ủy viên Hội đồng Viện trưởng VKSND huyện
18 Nguyễn Thị Thập Lương Ủy viên Hội đồng Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện
19 Nguyễn Trường Sơn Ủy viên Hội đồng Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
20 Phạm Thanh Tùng Ủy viên Hội đồng Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
21 Tống Thị Minh Ủy viên Hội đồng Chủ tịch Hội phụ nữ huyện
22 Nguyễn Đức Bình Ủy viên Hội đồng Chủ tịch Hội nông dân huyện
23 Phùng Thị Hằng Ủy viên Hội đồng Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện
24 Nguyễn Văn Khuê Ủy viên Hội đồng Bí thư Huyện đoàn
25 Phạm Đăng Khuyến Ủy viên Hội đồng Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện
                 
 
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN YÊN KHÁNH
                 
STT Huyện Yên Khánh Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hiện nay Trình độ chuyên môn Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
1   Vũ Văn Chung Trưởng phòng Nội vụ Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
2   Bùi Quang Bưởng Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
3   Hoàng Mạnh Cường Trưởng phòng Y tế Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
4   Phạm Ngọc Điệp Trưởng phòng LĐ, Thương binh và Xã hội Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
5   Phạm Minh Đức Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
6   Lã Xuân Hồng Phó Chánh Thanh tra huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
7   Phan Thị Thu Hường  Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
8   Phạm Thị Thịnh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
9   Dương Tuấn Lâm Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
10   Tống Thị Thanh Xuân Chuyên viên phòng TN và MT huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
11   Nguyễn Mạnh Toàn Phó phòng NN và PTNT huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
12   Phạm Tiến Dũng Phó Chi cục THADS huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
13   Bùi Văn Lực Phó Chánh án TAND huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
14   Nguyễn Văn Ngọc Đội trưởng đội hình sự Công an huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
15   Bùi Anh Tuấn Chính trị viên BCH quân sự huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
16   Phạm Xuân Đình  Kiểm sát viên VKS nhân dân huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
17   Hoàng Thị Kim Thi  Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
18   Phạm Thanh Tùng Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
19   Phạm Trung Kiên Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
20   Ngô Thị Hay Phó Chủ tịch Hội nông dân Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
21     Đinh Thị Ngọc Lan Phó Bí thư Huyện đoàn Đại học Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 
                 
 
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
STT Huyện Yên Khánh Tổng điểm Điểm của từng tiêu chí  Ghi chú
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5
I NĂM 2022              
1 Xã Khánh Hòa 97,5 10 30 14 19 24,5  
2 Xã Khánh Mậu 98 10 30 14 19 25  
3 Xã Khánh Thiện 96 10 30 14 18 25  
4 Xã Khánh Hội 96 10 30 12 19 25  
5 Xã Khánh Vân 95 10 30 11 19 25  
6 Xã Khánh Trung 95 10 30 12 19 25  
7 Xã Khánh Thủy 94 10 30 11 18 25  
8 Xã Khánh Thành 94 10 30 11 18 25  
9 Xã Khánh Công 94 10 30 11 18 25  
10 Xã Khánh Hồng 92 10 28 11 18 25  
11 Xã Khánh Cư 94 10 30 11 18 25  
12 Xã Khánh An 92 10 28 11 18 25  
13 Xã Khánh Hải 94 10 30 11 18 25  
14 Xã Khánh Phú 92 10 27 10 20 25  
15 Xã Khánh Tiên 92 10 30 8 20 24  
16 Xã Khánh Cường 88 10 30 11 12 25  
17 Xã Khánh Lợi 87 10 30 10 12 25  
18 Xã Khánh Nhạc 83 10 30 11 12 20  
19 Thị trấn Yên Ninh 92 10 28 11 18 25  
II NĂM 2023              
1 Xã Khánh Hòa 96 10 30 11 20 25  
2 Xã Khánh Mậu 99 10 30 14 20 25  
3 Xã Khánh Thiện 96 10 27 14 20 25  
4 Xã Khánh Hội 96 10 30 12 19 25  
5 Xã Khánh Vân 99 10 30 14 20 25  
6 Xã Khánh Trung 88 10 30 11 12 25  
7 Xã Khánh Thủy 92 8 30 11 18 25  
8 Xã Khánh Thành 95 10 30 10 20 25  
9 Xã Khánh Công 95 10 30 12 18 25  
10 Xã Khánh Hồng 96 10 30 11 20 25  
11 Xã Khánh Cư 95 10 30 10 20 25  
12 Xã Khánh An 91 10 30 12 20 19  
13 Xã Khánh Hải 92 10 28 13 18 25  
14 Xã Khánh Phú 95 10 30 11 20 24  
15 Xã Khánh Tiên 92 10 27 10 20 24  
16 Xã Khánh Cường 94 10 30 11 16 25  
17 Xã Khánh Lợi 96 10 30 13 18 20  
18 Xã Khánh Nhạc 92 8 30 13 18 25  
19 Thị trấn Yên Ninh 93 10 30 12 16 25  

 

Trang TTĐT huyện

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785005

Online 2

Hôm nay 402

Hôm qua 0