Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
    Biểu số 80/CK-NSNN  
 CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN
ĐẦU TƯ NĂM 2018
      ĐVT: Triệu đồng
STT Nội dung Kế hoạch nhà nước giao Phân bổ vốn đầu tư Ghi chú
  Tổng số 287.814,571 287.814,571  
  Vốn trong nước 287.814,571 287.814,571  
  Vốn ngoài nước      
I Vốn chuẩn bị đầu tư 1.900 1.900  
1 Ngành thủy lợi 900 900  
1 Xử lý đột xuất nâng cấp đê Bối phục vụ phòng, chống thiên tai xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh 900 900  
2 Ngành giao thông - hạ tầng 1.000 1.000  
1 Nâng cấp đường Vân Bòng thành đường cứu hộ liên xã kết hợp giao thông cánh đồng mẫu xã điểm nông thôn mới Khánh Hải, huyện Yên Khánh 1.000 1.000  
II Vốn thực hiện dự án 285.914,571 285.914,571  
1 Dự án nhóm B 22.173 22.173  
1 Đường liên xã Khánh Mậu, Khánh Thành. Hạng mục bổ sung 04 tuyến nhánh 373 373  
2 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cầu Kênh (đoạn từ Khánh Hải đến đê sông Vạc)  huyện Yên Khánh 9.000 9.000  
3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 481B (đoạn từ cầu Đầm đi Khánh Nhạc - Đức Hậu - trạm bơm Cổ Quàng), huyện Yên Khánh 300 300  
4 Xây dựng trung tâm văn hóa huyện Yên Khánh 12.500 12.500  
5 Dự án nhóm C 263.741,571 263.741,571  
6 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp kiên cố hóa kênh tuyến đường kết nối giữa đường cứu hộ trục chính xã Khánh Trung với đê hữu đáy phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai 231 231  
7 Xây dựng trục đường giao thông từ xóm 6 Khánh Thủy đến chợ Chính Tâm 500 500  
8 Sửa chữa cầu Bình Hòa và cầu Thổ Mật, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh 304 304  
9 Tu bổ, nâng cấp đường cứu hộ từ quốc lộ 10 đến Đò Lá đê sông Vạc, xã Khánh Vân 259 259  
10 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng hai bên tuyến đường Quốc lộ 10( đoạn từ K, Hòa, K. Phú.K.An ) huyện Yên Khánh 200 200  
11 Xây dựng đường giao thông từ Hạ Giá đi xóm trại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh 299 299  
12 Chỉnh trang nâng cấp vỉa hè một số đoạn đường trục chính thị trấn Yên Ninh (công trình phục vụ 20 năm tái lập huyện) 500 500  
13 Xây dựng, nâng cấp đoạn đường giao thông liên xóm (đoạn xóm 1, 1B và 9 tiếp giáp đường tránh QL 10) xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh 216 216  
14 Tu bổ cấp bách đường cứu hộ, cứu nạn đê hữu đáy xã Khánh An 300 300  
15 Xây dựng đường giao thông trục chính kết hợp kiên cố hóa kênh tưới vùng sản xuất giống lúa Nam Cường xã Khánh Cường 271 271  
16 Đường cứu hộ, cứu nạn liên xã kết hợp giao thông vùng cánh đồng mẫu lớn xã Khánh Hội 500 500  
17 Tuyến đường nội vùng cánh đồng mẫu lớn Chùa Cao kết hợp mở đường vào trường THPT Yên Khánh B xã điểm nông thôn mới xã Khánh Cư (GĐ1) 213 213  
18 Tuyến đường nội vùng cánh đồng mẫu lớn Chùa Cao kết hợp mở đường vào trường THPT Yên Khánh B xã điểm nông thôn mới xã Khánh Cư (GĐ2) 300 300  
19 Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Khánh Lợi, Khánh Thiện, Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Mậu, huyện Yên Khánh (giai đoạn 1) 300 300  
20 Xây dựng đường giao thông cánh đồng mẫu lớn Nam Cường xã Khánh Cường gắn kết đường giao thông liên xã Khánh Cường Khánh Trung huyện Yên Khánh 142 142  
21 Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước công trình trên kênh đường cứu hộ, cứu nạn Khánh Thủy 126 126  
22 Đường trục thôn Tiên Yên xã Khánh Lợi 240 240  
23 Xây dựng đường giao thông trục chính qua xóm 8 xóm 9 (Đường Quan) Khánh Thủy 406,19 406,19  
24 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã thị trấn Yên Ninh - Khánh Hải đoạn từ Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Khánh Hải - Giai đoạn 1 (Công trình chào mừng 20 năm tái lập huyện) 496 496  
25 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã thị trấn Yên Ninh - Khánh Hải đoạn từ Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Khánh Hải - Giai đoạn 2 (Công trình chào mừng 20 năm tái lập huyện) 414 414  
26 Đường giao thông liên xã từ ngã 3 Khánh Cường đến UBND xã Khánh Trung 355 355  
27 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục Đồng Tam xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh 163 163  
28 Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Yên Khánh-Kím Sơn đoạn qua thôn Bình Hòa xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, phục vụ xây dựng Nông thôn mới 300 300  
29 Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối chợ Nhạc với đường ĐT481B 2.031 2.031  
30 Sửa chữa khẩn cấp cống thôn 10, thôn 11, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh 247 247  
31 Đường nội thị tuyến 11 và tuyến 3-2 thị trấn Ninh 2.146,651 2.146,651  
32 Xây dựng đường Hòa Bình, huyện Yên Khánh (giai đoạn I) 5.000 5.000  
33 Tu bổ khẩn cấp đường cứu hộ, cứu nạn xã Khánh Thủy 500 500  
34 Xây dựng đường Hòa Bình, huyện Yên Khánh (giai đoạn 2) 13.000 13.000  
35 Nạo vét khẩn cấp Ngòi T6 phục vụ tưới tiêu liên xã Khánh Cư, Khánh Vân 400 400  
36 Trạm bơm Thôn 14 xã Khánh Hồng 700 700  
37 Nạo vét kết hợp mở rộng đường vào vùng cánh đồng mẫu Xóm 3, xóm 4 xã Khánh Thủy 248 248  
38 Nạo vét khẩn cấp sông Chanh khu vực xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An và khu công nghiệp Khánh Phú 205 205  
39 Nạo vét khẩn cấp sông Đồng Ngũ xã Khánh Nhạc 500 500  
40 Kiên cố hóa kênh và nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất cho khu vực đất canh tác còn lại của xã Khánh Phú (Hạng mục: Đường giao thông tuyến 1) 500 500  
41 Nạo vét trục sông Hương liên xã Khánh Thủy, Khánh Mậu, Khánh Hội 560 560  
42 Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống lúa chất lượng cao xã Khánh Trung,Khánh Cường (gói số 1) 200 200  
43 Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống lúa chất lượng cao xã Khánh Trung,Khánh Cường (gói số 2) 500 500  
44 Nạo vét kênh tưới tiêu Mô Láng xã Khánh Thành 300 300  
45 Nạo vét khẩn cấp sông trục xã Khánh Hồng giai đoạn 1 294 294  
46 Nạo vét khẩn cấp sông trục xã Khánh Hồng giai đoạn 2 235 235  
47 Nạo vét kênh Trường Bắn, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh 411 411  
48 Nạo vét khẩn cấp Ngòi 61 khu vực xã Khánh Cường, Khánh Trung, huyện Yên Khánh 300 300  
49 Nạo vét khẩn cấp sông Đồng Tướt khu vực xã Khánh Nhạc, thị trấn Yên Ninh 300 300  
50 Nạo vét sông kết hợp nâng cấp đường giao thông cánh đồng mẫu lớn phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Khánh Hội 328 328  
51 Trạm bơm tiêu Phúc Giang xã Khánh Ninh 259,00 259,00  
52 Nạo vét trục chính trạm bơm thôn 12 Khánh Thành 314,00 314,00  
53 Nạo vét cấp bách trục tiêu và đường vùng Bình Hòa phục vụ tưới tiêu liên xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh và xã Yên Mật, huyện Kim Sơn 413 413  
54 Nạo vét nâng cấp cấp bách hệ thống tưới tiêu liên xã điểm nông thôn mới xã Khánh Hải, Khánh Cư 236 236  
55 Nạo vét nâng cấp cấp bách hệ thống tưới tiêu liên xã điểm nông thôn mới xã Khánh Hải, Khánh Cư gđ2 142 142  
56 Nạo vét kênh trục từ xóm 11 đến xóm 7 xã Khánh Mậu 153 153  
57 Nạo vét khẩn cấp trục kênh trạm bơm Chùa Hương xã Khánh Hải (giai đoạn 1) 100 100  
58 Nạo vét khẩn cấp trục kênh trạm bơm Chùa Hương xã Khánh Hải (giai đoạn 2) 100 100  
59 Nạo vét sông trục chính kết hợp nâng cấp đường giao thông xã Khánh Thủy 568 568  
60 Nạo vét cấp bách trục kênh vào trạm bơm Đông Mai từ trung tâm xã đến Ngòi 30, kết hợp nâng cấp đường liên xã thành đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống lụt bão và xây dựng nông thôn mới  200 200  
61 Nạo vét khẩn cấp trục sông Đồng Gội, Tam Thôn liên xã Khánh Thủy, Khánh Mậu, huyện Yên Khánh 366 366  
62 Xây dựng mô hình thí điểm kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Khánh Thành 300 300  
63 Tu sửa khẩn cấp cống Lạng tại K5+350m sửa chữa cánh cống T6 tại K8+302 đê tả Vạc, huyện Yên Khánh 153 153  
64 Sửa chữa cấp bách kênh tưới, tiêu Đồng sau Trung Thượng xã Khánh Lợi 289 289  
65 Nạo vét khẩn cấp trục sông Chạ xã Khánh Thủy 203 203  
66 Kiên cố hóa kênh tưới chống hạn Thôn Vân Lai xã Khánh Vân 20,31 20,31  
67 Nạo vét khẩn cấp trục kênh HTX Vân bòng xã Khánh Hải 185 185  
68 Nạo vét hệ thống sông trục Bản Điền Đông xóm 9 và Bản Điền Nam Biên xóm 10 xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh 482 482  
69 Nạo vét khẩn cấp kênh Đồng Cửa xóm Trại, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh 193 193  
70 Nạo vét trục kênh từ ngòi 30 đến ngòi T6 và từ ngòi T6 đến trạm bơm Xuân Thắng xã Khánh Cư 84 84  
71 Nâng cấp công trình thủy lợi địa bàn xã Khánh Cư, Khánh Thành, huyện Yên Khánh; giai đoạn I: Hạng mục nâng cấp trạm bơm Cống Vông hợp tác xã nông nghiệp Xuân Thắng, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh 1.158,25 1.158,25  
72 Nạo vét kênh kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng xóm 8, xóm 9 xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh 1.450 1.450  
73 Kiên cố hóa kênh tưới trạm bơm Ninh Hồng kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh 1.000 1.000  
74 Nạo vét kênh Đồng Khoai, kiên cố hóa kênh kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng xóm Vân Lai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh  1.579,65 1.579,65  
75 Kiên cố hóa kênh tưới trạm bơm Khánh Ninh kết hợp nâng cấp đường giao thông nội đồng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh. 300 300  
76 Xây dựng trạm bơm Khánh Thủy phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh 1.000 1.000  
77 Xử lý cấp bách phục vụ phòng, chống thiên tai trên đê sông Mới và đê tả sông Vạc địa bàn thị trấn Yên Ninh 500 500  
78 Nạo vét sông Ngòi Ngang từ xóm 1 xã Khánh Thành đến trạm bơm xã Khánh Công kết hợp nâng cấp đường cứu hộ trọng điểm huyện Yên Khánh 394 394  
79 Trung tâm dạy nghề huyện Yên Khánh (giai đoạn 1) 310 310  
80 Trung tâm dạy nghề huyện Yên Khánh (giai đoạn 2) 719 719  
81 Xây dựng nhà học 2 tầng 4 phòng các công trình phụ trợ trường mầm non xã Khánh Thành 300 300  
82 Công trình tường rào trường mầm non Hào Phú – Khánh Phú 426 426  
83 Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng các công trình phụ trợ trường tiểu học xã Khánh Thiện 250 250  
84 Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao THCS thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (giai đoạn I) 1.300 1.300  
85 Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao THCS thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (giai đoạn II) 2.800 2.800  
86 Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện 650 650  
87 Cải tạo, sửa chữa trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. 2.000 2.000  
88 San lấp mặt bằng trung tâm dạy nghề huyện Yên Khánh 612 612  
89 Sửa chữa, nâng cấp phòng  làm việc cơ quan Huyện ủy 326,55 326,55  
90 Sửa chữa, cải tạo trụ sở  làm việc cơ quan Huyện uỷ 347,05 347,05  
91 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dạy nghề (khu nhà 2 tầng phía Nam) thành phòng Giáo dục và Đào tạo và xây dựng các hạng mục phụ trợ 2.000 2.000  
92 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở Huyện ủy 500 500  
93 Cải tạo, nâng cấp khu cơ quan đoàn thể cũ 800 800  
94 Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện cũ thành nơi làm việc của HĐND& UBND huyện Yên Khánh 3.000 3.000  
95 Cải tạo, sửa chữa mở rộng trụ sở Huyện ủy  2.500 2.500  
96 Xây dựng hệ thống sử lý nước thải làng nghề bún bánh Yên Ninh 600 600  
97 Nâng cấp sân thể thao trung tâm xã Khánh Thiện 439 439  
98 Cải tạo, nâng cấp sân vận động trung tâm xã Khánh Thành 300 300  
99 Cải tạo, nâng cấp sân vận động trung tâm xã Khánh Phú 332 332  
100 Xây dựng khu phụ trợ trung tâm văn hóa huyện Yên Khánh 3.000 3.000  
101 Xây dựng sân vận động trung tâm huyện Yên Khánh 2.391 2.391  
102 Sửa chữa trung tâm văn hóa huyện cũ 600 600  
103 Cải tạo, nâng cấp đài truyền thanh huyện 950 950  
104 Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Yên Khánh 83 83  
105 Xây dựng thế trận phòng thủ huyện Yên Khánh. Hạng mục: Trận địa súng máy phòng không 12,7mm 251,92 251,92  
106 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh 339 339  
107 Cải tạo, nâng cấp chợ Khánh Thành 300 300  
108 Lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính tập trung, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh 352 352  
109 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh Khu công nghiệp Khánh Cư 500 500  
110 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh đến năm 2025 300 300  
111 Bồi thường GPMB, Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Vân 4.000 4.000  
112 Bồi thường GPMB, Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Cường 3.640 3.640  
113 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Trung 100 100  
114 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 1, thị trấn Yên Ninh 394 394  
115 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Thiện 450 450  
116 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 2, thị trấn Yên Ninh 440 440  
117 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 3, thị trấn Yên Ninh 125 125  
118 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây tái định cư B xã Khánh Hòa 130 130  
119 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bắc đầm vân xã Khánh Vân 170 170  
120 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư khu trung tâm xã và khu dân cư Bắc chợ Vệ xã Khánh Phú 170 170  
121 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư ven đường 481B và ven sông Bác Hồ xã Khánh Cư 140 140  
122 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Phú trung - Yên Bắc xã Khánh An 60 60  
123 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 11 xã Khánh Hồng 50 50  
124 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 2, xóm 20 xã Khánh Hội 190 190  
125 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xã Khánh Mậu 150 150  
126 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Cường 200 200  
127 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Nam cụm công nghiệp Khánh Nhạc 170 170  
128 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 1) 415 415  
129 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 2) 300 300  
130 Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Sành Tây, xóm 10A xã Khánh Nhạc  70 70  
131 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu trung tâm thị trấn Yên Ninh 495 495  
132 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phố Thị Lân, Bàng Lân thị trấn Yên Ninh 730 730  
133 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phố 4 và phố khu trung thị trấn Yên Ninh 990 990  
134 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây Bắc sông Mới, thị trấn Yên Ninh 630 630  
135 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Bắc Trung tâm Y tế, huyện Yên Khánh 1.140 1.140  
136 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 1, thị trấn Yên Ninh 21.986 21.986  
137 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu  đô thị số 2, thị trấn Yên Ninh 6.552 6.552  
138 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 3, thị trấn Yên Ninh 1.620 1.620  
139 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Đông đường ĐT 481B khu phụ trợ khu công nghiệp Khánh Cư 6.640 6.640  
140 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây tái định cư B xã Khánh Hòa 5.442 5.442  
141 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Nam cụm công nghiệp Khánh Nhạc 4.329 4.329  
142 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 1) 12.056 12.056  
143 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Tây cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 2) 7.590 7.590  
144 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Sành Tây, xóm 10A xã Khánh Nhạc  3.093 3.093  
145 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Tây Bắc sông Mới, thị trấn Yên Ninh 10.381 10.381  
146 Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới phía Bắc Trung tâm Y tế, huyện Yên Khánh 15.918 15.918  
147 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Khánh Trung 1.100 1.100  
148 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu  đô thị số 1, thị trấn Yên Ninh 9.400 9.400  
149 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Khánh Thiện 9.715 9.715  
150 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu  đô thị số 2, thị trấn Yên Ninh 11.380 11.380  
151 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 3, thị trấn Yên Ninh 2.900 2.900  
152 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía Tây tái định cư B xã Khánh Hòa 3.740 3.740  
153 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bắc đầm vân xã Khánh Vân 6.600 6.600  
154 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư khu trung tâm xã và khu dân cư Bắc chợ Vệ xã Khánh Phú 8.200 8.200  
155 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư ven đường 481B và ven sông Bác Hồ xã Khánh Cư 4.420 4.420  
156 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư Phú trung - Yên Bắc xã Khánh An 1.500 1.500  
157 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 11 xã Khánh Hồng 1.020 1.020  
158 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm 2, xóm 20 xã Khánh Hội 6.500 6.500  
159 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại khu dân cư xã Khánh Mậu 2.550 2.550  
160 Bồi thường GPMB phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại xã Khánh Cường 6.100 6.100  
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
772560

Online 1

Hôm nay 58

Hôm qua 0