Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Phát huy hiệu quả dịch vụ công Quốc gia

Thứ sáu, 25/12/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sau 1 năm triển khai Cổng dịch vụ công Quốc gia, tỉnh Ninh Bình đã cung cấp 2.046 dịch vụ công, trong đó: 664 dịch vụ công mức độ 3 và 570 dịch vụ công mức độ 4; 100% thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã được cập nhật, chuẩn hóa, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; 100% quy trình giải quyết TTHC của tỉnh đã được tin học hóa cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Qua đó, góp phần giảm sự tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ thực thi công vụ, tạo môi trường hành chính hiện đại, minh bạch.

Phát huy hiệu quả dịch vụ công Quốc gia

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Nho Quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện tại, Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được triển khai và hoạt động ổn định, hiệu quả tại 20 sở, ban, ngành, 8 UBND cấp huyện và 143 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 1 năm hoạt động, tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh là 258.796 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã được giải quyết đạt tỷ lệ 97,8%. Kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị được công khai trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

Đến nay, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện việc tích hợp, công khai 39 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đang tiếp tục đề nghị Văn phòng Chính phủ công khai 192 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đến hết năm 2020, tỉnh Ninh Bình sẽ đảm bảo cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo đúng lộ trình, thời gian quy định. 

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia với tổng số 253.084 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều được gắn địa chỉ. Đồng thời tích hợp, đồng bộ các thủ tục, trạng thái thủ tục đăng nhập 1 lần SSO, đồng bộ hồ sơ, trạng thái hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ninh Bình cũng đã thực hiện rà soát, tái cấu trúc toàn bộ quy trình giải quyết TTHC để đơn giản hóa cho việc xử lý và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh thực hiện chuẩn hóa, công khai 1.874 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, sẵn sàng tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức rà soát, chuẩn hóa TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hoàn thành việc cập nhật, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng theo quy định. Trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành 20 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành với tổng số 136 TTHC, trong đó: 88 TTHC được công bố mới, 48 TTHC bị hủy bỏ và hiện tại tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.874 TTHC, số TTHC đang được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là 992 TTHC. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố đã được các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và tại trụ sở nơi giải quyết các TTHC của đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện việc cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thực hiện việc công khai địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ: https://ninhbinh.gov.vn; hộp thư điện tử: Bbt@ninhbinh.gov.vn và số điện thoại: 02293.553.999 để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về các quy định có liên quan đến TTHC. Ngoài ra, tỉnh cũng đã triển khai việc tích hợp, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của Chính phủ trong năm 2020. Tính đến tháng 11, hệ thống đã tiếp nhận, giải quyết và công khai 15 kiến nghị liên quan đến hành vi hành chính và quy định hành chính.

Với mục tiêu đồng bộ hóa trong giải quyết TTHC và thực hiện dịch vụ công, Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xây dựng nền tảng thanh toán trực tuyến và đã kết nối, tích hợp với nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC. UBND tỉnh đang xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC nhằm xây dựng kho số hóa kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống phục vụ tra cứu, kết nối với cơ sở dữ liệu của Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

                                                                                                                                                                        Bài, ảnh: Xuân Trường http://baoninhbinh.org.vn/

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
773951

Online 6

Hôm nay 326

Hôm qua 0