Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Sơ kết 6 tháng công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06

Thứ ba, 13/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 13/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sơ kết 6 tháng công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06

                     Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành trong thực hiện chuyển đổi số gắn liền với xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số.

Các hệ thống thông tin, phần mềm, nền tảng số dùng chung; hạ tầng thiết bị, hệ thống truyền dẫn; trung tâm dữ liệu của tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng. Các hệ thống thông tin trọng yếu, quan trọng được nâng cấp, bổ sung tính năng đáp ứng các yêu cầu về kết nối, liên thông phục vụ các nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đồng hành, vào cuộc quyết liệt, qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử/Chính quyền số, chuyển đổi số đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả.

Triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả.

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 32 nhiệm vụ đề ra đúng tiến độ. Một số khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng đã mang lại hiệu quả tích cực, cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, định danh điện tử, ứng dụng VNeID. 

Nhóm triển khai phục vụ, phát triển công dân số được đẩy mạnh, đã hoàn thành cấp 100% thẻ căn cước công dân cho người có đủ điều kiện trên địa bàn, số công dân có tài khoản định danh điện tử tăng nhanh, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản định danh điện tử.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

Trong đó đề cao các nhóm giải pháp về đẩy mạnh xây dựng chính quyền số cấp huyện; chuyển đổi số trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu; hình thành hệ thống thông tin số ngành Du lịch nhằm hỗ trợ công tác quản lý, thông tin, kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật; kết nối, chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh; tăng cường phối hợp trong xử lý các dữ liệu trùng lắp khi chuyển mã số thuế sang mã định danh cá nhân; tăng tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhận tiền qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khối Đảng, trong quản lý và sử dụng đất, cập nhật biến động về đất đai…

Chính quyền số

                       Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn đã đánh giá cao kết quả chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, nổi bật là nhận thức của người dân, doanh nghiệp, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các đồng chí lãnh đạo các cấp được nâng lên; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chuyển đổi số được xây dựng, khai thác vận hành ổn định, hiệu quả; việc triển khai 5 nhóm tiện ích của Đề án 06 đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình đề ra; các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng được triển khai toàn diện theo mô hình 4 lớp.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra và triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, chương trình hành động năm 2023 của Ban chỉ đạo; quán triệt thực hiện tốt chủ đề năm 2023 đó là năm dữ liệu số Quốc gia.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đồng bộ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, trong đó chú trọng triển khai các ứng dụng dùng chung, quản lý hộ tịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số. Quan tâm cung cấp các dữ liệu về trung tâm điều hành thông minh theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 3/10/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh phiên bản 1.0.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để chỉ đạo triển khai các nội dung chuyển đổi số và Đề án 06. Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng của đơn vị Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở dữ liệu về đất đai, chi trả thanh toán không dùng tiền mặt… Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số và Đề án 06; đảm bảo dữ liệu dân cư đủ, sạch, sống; tích hợp các tính năng chíp điện tử gắn với thẻ căn cước công dân.

Đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí, hướng dẫn, thẩm định trong thực hiện nhiệm vụ mua sắm phục vụ chuyển đổi số. Cục Thuế tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh đôn đốc, giám sát, đánh giá thực hiện hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề, động lực để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh năm 2023.

Nguồn baoninhbinh.org.vn

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
775058

Online 47

Hôm nay 597

Hôm qua 0