Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2023

Thứ tư, 05/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 1064/BTTTT-KTS&XHS về việc triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2023.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cức nhiệm vụ được giao tại Chiến lược, xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2022 – 2025 và kế hoạch năm 2023 phát triển kinh tế số và xã hội số nếu chưa xây dựng, ban hành hoặc cần sửa đổi, bổ sung. Cử đầu mối triển khai Chiến lược để hình thành kênh chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành địa phương với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với các bộ, ngành chủ quản nền tảng số quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022, xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí, tiến hành đánh giá và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, quảng bá nền tảng số quốc gia đáp ứng tiêu chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các địa phương tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai, đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử mạng lưới tư vấn, gỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số dbi.gov.vn; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số “Make in Viet Nam” và các nền tảng số trên Cổng thông tin điện tử smedx.vn.

Thực hiện văn bản số 1064/BTTTT-KTS&XHS của Bộ Thông tin và Truyền thông; ngày 04/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 229/UBND-VP6 về việc triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2023. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Là đơn vị đầu mối của tỉnh triển khai Chiến lược để hình thành kênh chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương và Bộ Thông tin và Truyền thông; báo cáo số liệu chỉ tiêu Chiến lược Quý I năm 2023, kế hoạch theo giai đoạn, kế hoạch năm 2023 gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/4/2023.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
774996

Online 40

Hôm nay 535

Hôm qua 0