Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Từng bước hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thứ năm, 02/11/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp luôn là phương châm lãnh đạo, chỉ đạo được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch về thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

Từng bước hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

                                 Công dân được hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đáp ứng yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng cũng như tái sử dụng hồ sơ, giấy tờ. Hiện tại, Hệ thống đã cấp được gần 12.000 tài khoản cho người dân, doanh nghiệp để sử dụng, khai khác Kho dữ liệu, đồng thời đã kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu kết quả giải qiuết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC quốc gia.

100% cơ quan nhà nước được cấp chữ ký số chuyên dùng với 5.208 chứng thư; triển khai cấp SIM PKI phục vụ việc ký số trên thiết bị di động cho 308 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp đã được trang bị đầy đủ chữ ký số chuyên dùng, phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC.

Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông như Viettel Ninh Bình, VNPT Ninh Bình đã phát triển 17.589 chữ ký số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, đạt khoảng 1,7% dân số. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai ứng dụng cho 100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, xã phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với tổng số tài khoản người dùng là 11.063. Trong 10 tháng năm 2023 Hệ thống đã ghi nhận 1.274.918 lượt văn bản đến, 264.334 lượt văn bản đi luân chuyển trên Hệ thống.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có 1.862 dịch vụ; thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn là 133 dịch vụ được các tổ chức, cá nhân cập nhật, giải quyết thủ tục trên hệ thống mạng internet đã giúp giảm bớt các chi phí về văn phòng phẩm, thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Việc triển khai xây dựng, vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được quan tâm triển khai, hiện đang tổng hợp, theo dõi số liệu thuộc 9 phân hệ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, dự báo kinh tế- xã hội của tỉnh. Mỗi phân hệ bao gồm các chỉ số tổng quát về ngành, lĩnh vực, được cập nhật trực tuyến đáp ứng chuẩn dữ liệu. Hệ thống IOC còn thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phân tích tình hình dân cư trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từng bước hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp

                    Phục vụ nhu cầu của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Căn cứ Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC được công bố công khai trên Cổng DVC quốc gia, hiện nay tỉnh Ninh Bình đạt 74,4/100 điểm, xếp hạng 17/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, việc công khai, công bố TTHC, danh mục TTHC được tỉnh quan tâm. Trong 10 tháng năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 48 quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 981 TTHC, trong đó có 475 TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung và 506 TTHC bị hủy bỏ. UBND tỉnh cũng đã hoàn thành việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Năm 2023, Ninh Bình đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 10/70 TTHC được rà soát thuộc các lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa và thể thao, Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp.

Với phương châm "Chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp", trong 10 tháng năm 2023 UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khân, vướng mắc cho 31 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức thực hiện hỗ trợ lập 877 hồ sơ miễn phí các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... 

Những nỗ lực kể trên của chính quyền các cấp trong tỉnh đã không chỉ giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, doanh nghiệp mà còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư về với Ninh Bình. Trong 10 tháng qua, trên địa bàn tỉnh không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của người dân, doanh nghiệp liên quan đến TTHC.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
773962

Online 5

Hôm nay 337

Hôm qua 0