Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Bộ Nội vụ Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thứ sáu, 15/09/2023

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) điện tử.

anh tin bai

Thành phần hồ sơ TTHC điện tử nộp lưu

Theo Thông tư hướng dẫn, thành phần hồ sơ TTHC điện tử nộp lưu bao gồm:

(1) Tài liệu số hóa từ giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện TTHC quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

(2) Tài liệu điện tử do cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và tài liệu điện tử hình thành trong quá trình giải quyết TTHC tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

(3) Dữ liệu đặc tả của tài liệu điện tử quy định nêu trên và ý kiến của các cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh (nếu có).

Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối với Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước để đáp ứng yêu cầu giải quyết, quản lý và lưu hồ sơ TTHC điện tử.

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện phương án kết nối giữa 2 Hệ thống để thực hiện thu thập, nộp lưu hồ sơ TTHC điện tử và chia sẻ dữ liệu hồ sơ TTHC điện tử phục vụ giải quyết công việc của bộ, ngành, địa phương.

Trong trường hợp 2 Hệ thống chưa được kết nối, hồ sơ TTHC điện tử phải được lưu giữ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ theo quy định.

Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc lập hồ sơ, thu thập, quản lý, bảo quản và sử dụng hồ sơ TTHC điện tử.

Người giải quyết hồ sơ TTHC điện tử có trách nhiệm lập và giao nộp hồ sơ TTHC điện tử vào Lưu trữ cơ quan đúng quy định.

Người làm lưu trữ có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức hướng dẫn việc nộp lưu hồ sơ TTHC điện tử; thu thập, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng hồ sơ TTHC điện tử; giao nộp hồ sơ TTHC điện tử có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; tổ chức hủy hồ sơ TTHC điện tử hết giá trị theo quy định của pháp luật và theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Thông tư 13/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/10/2023./.

Theo Ninhbinh.gov.vn

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476266

Online 38

Hôm nay 647

Hôm qua 0