Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Hà Nội: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Thứ hai, 21/03/2022

Hà Nội: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm đến năm 2025, tối thiểu 90% người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Đây là những nội dung nêu trong Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 16-3-2022 của UBND thành phố Hà Nội về “Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội”.
Để thực hiện tốt nội dung trên, căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố, các cấp, các ngành xác định rõ các nội dung cần tập trung ưu tiên cải thiện để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng lấy người dân, tổ chức làm trung tâm và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc thực hiện cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
Chất lượng dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải tăng bền vững qua các năm.
Bên cạnh đó, triển khai thực hiện kế hoạch này một cách đồng bộ, nghiêm túc ở các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan. Bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai kế hoạch. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất và hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm, tránh lãng phí.
UBND thành phố sẽ gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sử dụng kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, công chức, viên chức.

Nguồn: Báo Hànộimới 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476058

Online 44

Hôm nay 439

Hôm qua 0