Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Ninh Bình: 100% Bộ phận một cửa các cấp đã triển khai số hóa theo quy định

Thứ năm, 26/10/2023

Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 533/UBND-VP7 ngày 20/12/2021, Văn bản số 26/UBND-PVHCC ngày 26/4/2022, Văn bản số 167/UBND-VP7 ngày 12/5/2022; Văn bản số 422/UBND-VP7 ngày 15/8/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền số.

anh tin bai

Vì vậy, đây được xem là việc làm bắt buộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kết hợp đồng bộ việc số hóa và sử dụng kết quả số hóa trong quá trình giải quyết TTHC theo quy định. Đồng thời, phải đảm bảo việc số hóa kết quả giải quyết TTHC chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả; tận dụng tối đa nguồn lực hiện có phục vụ công tác số hóa.

Hiện nay, 100% Bộ phận một cửa các cấp đã triển khai số hóa theo quy định, đặc biệt là số hoá các hồ sơ phát sinh từ 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 88,78%.

Tỉnh đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức kho dữ liệu của tổ chức, cá nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, phục vụ việc số hóa, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476189

Online 40

Hôm nay 570

Hôm qua 0