Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thứ năm, 27/07/2023
Ngày 26/7/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 380/UBND-VP7 đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.
anh tin bai

                                                             Ảnh sưu tầm

Theo đó, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định. Có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định pháp luật gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân. Thực hiện việc rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực 2 hiện TTHC. Bố trí cán bộ công chức, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lý lịch tư pháp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn.

Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp. Thực hiện việc khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia khi được phân quyền để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm, giảm thời gian, chi phí thực hiện Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định. Đảm bảo hạ tầng, trang thiết bị để thực hiện kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền; rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ, chức năng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại văn bản số 380/UBND-VP7 của UBND tỉnh Ninh Bình.

 

Cổng TTĐT tỉnh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476145

Online 42

Hôm nay 526

Hôm qua 0