Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Ninh Bình: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, rà soát TTHC nội bộ

Thứ năm, 23/11/2023
Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 635/UBND-VP7  yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, rà soát TTHC nội bộ.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Văn bản nêu rõ: thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 97/TCTCCTTHC ngày 12/11/2023 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; Văn bản số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố duy trì thường xuyên, liên tục việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh để giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, xử lý theo quy định; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 602/UBND-VP7 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, nghiên cứu, góp ý kiến đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh khi được các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ lấy ý kiến; tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân tham gia đóng góp ý kiến hoặc gửi vướng mắc, đề xuất đối với quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp đối với các TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền, bảo đảm việc phân cấp phù hợp, khả thi nhằm giảm tầng nấc, khâu trung gian, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh công bố đầy đủ TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, trình UBND tỉnh trước 15/12/2023. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 2 TTHC nội bộ trong quá trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình, Kế hoạch hằng năm của tỉnh.

Các sở, ngành có TTHC nội bộ khẩn trương rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số TTHC nội bộ đã được công bố, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước 30/12/2023; 50% còn lại hoàn thành trong năm 2024. Chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan Trung ương mà địa phương là đối tượng thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trong quá trình rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, bảo đảm phù hợp, khả thi.

Chi tiết xem tại văn bản số 635/UBND-VP7 của UBND tỉnh.

Theo Ninhbinh.gov.vn

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476009

Online 43

Hôm nay 390

Hôm qua 0