Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Ninh Bình: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023

Thứ năm, 15/06/2023
Ngày 12/6/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.
anh tin baiẢnh minh hoạ

Theo đó, Ninh Bình phấn đấu tiếp tục tăng thứ hạng đối với các chỉ số thành phần tăng trong năm 2022: cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của  cải cách hành chính (CCHC) đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; duy trì điểm đánh giá và thứ hạng đối với chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; khắc phục tồn tại, hạn chế để tăng điểm đánh giá và cải thiện thứ hạng đối với các chỉ số thành phần giảm trong năm 2022: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng của các tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân.

UBND tỉnh giao sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị để duy trì điểm đánh giá và thứ hạng chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; nâng cao chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; Ban hành kế hoạch và tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện năm 2023; Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2023 để phát hiện tồn tại, vướng mắc, kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch lồng ghép với báo cáo CCHC của tỉnh.

 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số thành phần cải cách TTHC; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh;  tiếp tục duy trì hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Xem chi tiết tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ; Phụ lục 1Phụ lục 2.

Nguồn cổng TTĐT tỉnh

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476193

Online 36

Hôm nay 574

Hôm qua 0