Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ hai, 19/06/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực.

anh tin bai

                                                                             Ảnh minh hoạ

Việc phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị được triển khai một cách tích cực, có sự trao đổi, thảo luận. Việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh nói chung và trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động chính sách trong soạn thảo dự thảo nghị quyết nói riêng bảo đảm đúng quy trình, thủ tục từ đó có tác động tích cực trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách của tỉnh, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt kinh tế - xã hội ở địa phương. Các dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh có quy định về TTHC được đánh giá tác động đảm bảo đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức và đạt được những hiệu quả nhất định.

Sở Tư pháp đã tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng thẩm định; không thẩm định những hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, hồ sơ dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. HĐND tỉnh đã ban hành 75 Nghị quyết, trong đó 01 nghị quyết được đánh giá tác động chính sách trong lập đề nghị xây dựng nghị quyết; 01 nghị quyết được đánh giá tác động chính sách theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành 41 văn bản quy phạm pháp luật, HĐND tỉnh đã ban hành 75 Nghị quyết thuộc thẩm quyền; các Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh đều không có quy định về thủ tục hành chính.

Trong những tháng tiếp theo, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, TTHC (nếu có) trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao; Kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành. Đối với các TTHC được Luật giao phải thực hiện đánh giá đúng theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nguồn Cổng TTĐT tỉnh

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476148

Online 42

Hôm nay 529

Hôm qua 0