Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Ninh Bình: Tinh gọn bộ máy gần với tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thứ hai, 22/04/2019

Ninh Bình: Tinh gọn bộ máy gần với tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sau khi tổng kết, rút kinh nghiệm tại một số địa phương thực hiện điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo tiếp tục triển khai việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn chỉ còn từ 11 đến 13 người hoạt động không chuyên trách, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố chỉ còn từ năm đến sáu người hoạt động không chuyên trách. Ðến nay, tất cả 145 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ 2.617 người xuống còn 1.639 người (giảm 37%); ở các thôn, xóm, tổ dân phố đã giảm từ 12.612 người xuống còn 8.384 người.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Văn Tuất, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố, tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập thu gọn đầu mối thôn, tổ dân phố, số lượng người hoạt động không chuyên trách sẽ tiếp tục giảm đáng kể. Qua triển khai thực hiện, việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách đã nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chất lượng, hiệu quả làm việc của những chức danh kiêm nhiệm được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, hoạt động của chính quyền cơ sở; thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng, chủ trương chung của Tỉnh ủy Ninh Bình trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đó là các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài cần phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để triển khai thực hiện bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài. Sau gần một năm thực hiện, tỉnh đã bước đầu thu gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực gắn với rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm; sắp xếp, sáp nhập thu gọn hợp lý đầu mối; sắp xếp, giảm số lượng thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ điều kiện thực tế và với những kinh nghiệm đã được đúc rút, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt việc tinh gọn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, ban, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành. Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Ðẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…


Nguồn: nhandan.com.vn

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476091

Online 43

Hôm nay 472

Hôm qua 0