Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Thành phố Lào Cai xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ vì nhân dân

Thứ ba, 09/04/2019

Thành phố Lào Cai xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ vì nhân dân

Với vai trò là trung tâm, động lực trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai, số lượng giao dịch hành chính công giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan của thành phố là rất lớn. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn toàn thành phố. Thậm chí một số thủ tục hành chính được rút ngắn trên 45%, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2018 phường Kim Tân đã cắt giảm 30% của 10 nội dung thủ tục hành chính


Ngoài ra, năm 2018 cũng ghi nhận số lượng giao dịch thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh của thành phố là gần 2.800 hồ sơ, cao hơn tổng số hồ sơ của các huyện trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố đã có sự cải thiện mạnh mẽ, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Lào Cai. Năm 2019, thành phố Lào Cai xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó, chú trọng sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị, xã phường gắn với vị trí việc làm và tinh gọn bộ máy. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, thực hiện công khai, dân chủ trong hoạt động điều hành và giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cho biết: "Để làm tốt công tác này thì trước nhất là phải làm tốt công tác công khai, mọi thủ tục đều phải được công khai theo Bộ Thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của thành phố, bên cạnh đó là ý thức trách nhiệm của các cán bộ tại các bộ phận một cửa của xã, phường và thành phố. Việc thực hiện giảm thủ tục hành chính tối thiểu phải là 30% thời gian theo quy định của tỉnh thì thành phố đang chỉ đạo quyết liệt việc này và đã thực hiện tương đối tốt. Thời gian tiếp theo Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân khi làm các thủ tục hành chính".
Như vậy, có thể thấy việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các cơ quan, đơn vị của thành phố đã được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ vì người dân, doanh nghiệp.
Nguồn: laocaitv.vn

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476119

Online 43

Hôm nay 500

Hôm qua 0