Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2023

Thứ năm, 23/02/2023

Năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái "bình thường mới"; gắn với thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, triển khai toàn diện 6 nội dung cải cách hành chính (CCHC).

 

 

                                                                                                      Ảnh Kim Duyên

UBND tỉnh đã ban hành 189 văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện Chủ đề công tác năm; chỉ đạo thực hiện việc cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách; triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường quản lý ngân sách; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số. UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị bàn và thống nhất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số như: Hội nghị đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 đề ra nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022; Hội nghị giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và gặp gỡ các nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị đối thoại với nông dân với chủ đề "Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội". UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo triển khai số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bắt đầu từ tháng 5/2022, định kỳ vào thứ 5, tuần cuối cùng của tháng, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp để lắng nghe các phản ánh, kiến nghị đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Tuy nhiên, năm 2022 công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn tình trạng quá hạn (tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai); tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm trước còn thấp; việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách còn chậm; tỷ lệ hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến chưa cao…

Để công tác CCHC tiếp tục phát huy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 16/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 51/UBND-VP7 triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC, kết quả thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách; Tích cực đề xuất những sáng kiến, giải pháp, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo về công tác CCHC; định kỳ, đột xuất kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để thực hiện các giải pháp khắc phục; theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra đối với công tác CCHC theo thẩm quyền; đa dạng hoá cách thức truyền thông, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tham gia góp ý thông qua các kênh mà cơ quan nhà nước lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng chính sách... thực hiện các giải pháp, xử lý triệt để, kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tuyết đối không để xẩy ra tình trạng không giải quyết, không trả lời hoặc giải quyết kéo dài không đúng quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476172

Online 41

Hôm nay 553

Hôm qua 0