Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Yên Khánh: Triển khai hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa

Thứ ba, 12/09/2023
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã và đang đi vào hoạt động ổn định, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
anh tin baiẢnh sưu tầm

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt đến từng cán bộ, công chức làm việc tạ bộ phận một cửa các cấp thực hiện nghiêm các quy định về công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, của ngành, trên địa bàn huyện không có tình trạng công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, không thực hiện đúng hoặc tự đặt thêm quy định trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Hằng năm, căn cứ số lượng hồ sơ phát sinh của từng lĩnh vực, UBND huyện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại nhân sự làm việc tại BPMC cấp huyện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, năng suất theo hướng một nhân sự có thể tiếp nhận hồ sơ của nhiều lĩnh vực; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện cấp xã được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo theo đúng quy định.

Theo báo cáo số 724/BC-UBND của UBND huyện Yên Khánh về kết quả triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện: Bộ phận một cửa huyện và cấp xã duy trì nghiêm việc thực hiện hệ thống Camera giám sát đảm bảo được thông suốt; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng; đã triển khai việc sử dụng bộ phận nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp trên toàn huyện theo quy định; các thủ tục hành chính được niêm yết, công khai minh bạch tại Bộ phận một cửa cấp huyện cấp xã và TTHC dần được đơn giản hóa theo thẩm quyền, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giao dịch; việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các hồ sơ của các tổ chức, cá nhân được thực hiện khoa học, hiệu quả.

Thủ tục hành chính đã được minh bạch, đơn giản hoá góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như tránh được tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn của một số cán bộ; qua đó, từng bước đáp ứng được nhu cầu, đem lại sự hài lòng của công dân.

Theo Ninhbinh.gov.vn

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476208

Online 41

Hôm nay 589

Hôm qua 0