Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Yên Khánh: Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Thứ năm, 05/10/2023
Vừa qua, UBND huyện Yên Khánh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về việc Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Việc triển khai Kế hoạch nhằm mục đích xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trên địa bàn huyện sớm đi vào cuộc sống mang lại lợi ích thiết thực, UBND huyện Yên Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ triển khai thi hành có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, các nội dung cần được triển khai như tổ chức phổ biến nội dung các quy định mới, các vấn đề sửa đổi bổ sung của Luật sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của lực lượng Công an nhân dân cho người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; hướng dẫn cơ quan phát thanh ở địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an và các văn bản hướng dẫn thi hành cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân trên địa bàn; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Theo Ninhbinh.gov.vn

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476198

Online 37

Hôm nay 579

Hôm qua 0