Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Huyện ủy Yên Khánh quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ ba, 14/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 14/5, Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Yên Khánh quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương

Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai nội dung các văn bản: Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quyết định số 139-QĐ/TW, ngày 4/1/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. 

Hội nghị cũng quán triệt các văn bản: Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đây là những văn bản mới được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện, có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các vấn đề quan trọng đang đặt ra về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; những yêu cầu, nhiệm vụ mới về phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng y tế cơ sở; phát triển thể dục thể thao, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân; nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân trong giai đoạn mới. 

Qua nghiên cứu, học tập giúp các đại biểu nắm chắc các nội dung, từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với việc thực hiện các văn bản của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trên cơ sở các nội dung được học tập các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi các văn bản của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm đưa các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương thực sự đi vào cuộc sống.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785974

Online 49

Hôm nay 920

Hôm qua 0