Hội đồng nhân dân huyện

Ban Lãnh đạo HĐND huyện

849 Lượt xem

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

 

STT

Họ tên

Chức danh

1

Phan Thành Công

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Bùi Thị Vẻ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

3

Nguyễn Văn Đậu

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đ/c Phan Thành Công

Đ/c Bùi Thị Vẻ

Đ/c Nguyễn Văn Đậu