Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97350

Online: 9

Hôm nay: 136

Huyện ủy

                 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1.    

Đ/c Hoàng Văn Thắng

Bí thư Huyện ủy

2.    

Đ/c Phạm Ngọc Hải

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

        3 Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4   

Đ/c Đinh Văn Kiên

TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

        5 Đ/c Lâm Văn Xuyên TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/c Đào Hoàng Hà

TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Đ/c Phạm Thị Nhung

TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

Đ/c Đinh Văn Lâm

TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

Đ/c Đào Ngọc Tuấn

TVHU, Trưởng Công an huyện

10     

Đ/c Đinh Văn Ngôn

TVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

11       

Đ/c Bùi Thị Lan Oanh

TVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện

        12 Đ/c Bùi Thị Vẻ Chủ tịch UBMTTQVN huyện

13      

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó CT UBND huyện

14        

Đ/c Nguyễn Trường Giang

Chánh VP Huyện ủy

15       

Đ/c Lê Việt Cường

Chánh VP HĐND&UBND huyện

16        

Đ/c Vũ Văn Chung

Trưởng phòng nội vụ huyện

17         

Đ/c Phạm Quang Giang

Chánh Thanh tra huyện

18         

Đ/c Phùng Thị Hằng

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

20.         

Đ/c Nguyễn Cao Cường

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

21         

Đ/c Tống Thị Minh

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

22.         

Đ/c Nguyễn văn Khuê

Bí thư Huyện đoàn

23.         

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

24.         

Đ/c Nguyễn Thế Quang

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

25.         

Đ/c Trần Ngọc Diệp

Trưởng phòng NN&PTNT huyện

26.         

Đ/c Phạm Minh Đức

Trưởng phòng KT & HT

27.         

Đ/c Bùi Thị Hòa

 Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

28.         

Đ/c Phạm Hồng Quân Bí thư Đảng ủy Thị trấn Yên Ninh

29.         

Đ/c Đỗ Xuân Thảo

Trưởng phòng TN&MT

30.         

Đ/c Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng GD&ĐT

31.         

Đ/c Bùi Quang Bưởng

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

32.         

Đ/c Phan Hữu Ý Chánh án Tòa án nhân dân hyện

33.         

Đ/c Đỗ Thị Huyền Tâm

Viện trưởng viện kiểm sát ND huyện

34.         

Đ/c Lê Thị Kim Thoa Trưởng phòng Tư pháp

35.         

Đ/c Lê Trung Dũng

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hội

36.         

Đ/c Đỗ Trường Giang

Bí Thư Đảng ủy xã Khánh Hải

37.         

Đ/c Nguyễn Hồng Tư

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thành

 

38.         

Đ/c Nguyễn Văn Nghị

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cư

39.         

Đ/c Phạm Ngọc Duân

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung

40.         

 

 

41.         

 

 

42.