Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56437

Online: 1

Hôm nay: 110

Huyện ủy

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1.    

Đ/c Phan Thành Công

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2.    

Đ/c Phạm Ngọc Quý

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3.    

Đ/c Đinh Văn Kiên

TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

4.    

Đ/c Đào Hoàng Hà

TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

5.    

Đ/c Tống Thanh Hùng

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6.    

Đ/c Đinh Văn Vọng

TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

7.    

Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển

TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

8.    

Đ/c Đinh Văn Lâm

TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

9.    

Đ/c Đào Ngọc Tuấn

TVHU, Trưởng Công an huyện

10.       

Đ/c Đinh Văn Ngôn

TVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

11.         

Đ/c Bùi Thị Lan Oanh

TVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

12.         

Đ/c Bùi Thị Vẻ

Phó CT HĐND huyện

13.         

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó CT UBND huyện

14.         

Đ/c Nguyễn Văn Đậu

Phó Chủ tịch HĐND huyện

15.         

Đ/c Nguyễn Trường Giang

Chánh VP Huyện ủy

16.         

Đ/c Lê Việt Cường

Chánh VP HĐND&UBND huyện

17.         

Đ/c Vũ Văn Chung

Phó CT UBMTTQVN huyện

18.         

Đ/c Phạm Quang Giang

Phó Chủ  nhiệm UBKT huyện

19.         

Đ/c Lê Đức Vượng

Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

20.         

Đ/c Nguyễn Cao Cường

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

21.         

Đ/c Phạm Thị Nhung

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

22.         

Đ/c 

Bí thư Huyện đoàn

23.         

Đ/c

 

24.         

Đ/c Bùi Văn Quang

Trưởng phòng Nội vụ huyện

25.         

Đ/c Trần Ngọc Diệp

Trưởng phòng NN&PTNT huyện

26.         

Đ/c Phạm Minh Đức

Trưởng phòng KT & HT

27.         

Đ/c Bùi Thị Hòa

 Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

28.         

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Chánh Thanh tra huyện

29.         

Đ/c Lâm Văn Xuyên

Trưởng phòng TN&MT

30.         

Đ/c Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng GD&ĐT

31.         

Đ/c Bùi Quang Bưởng

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

32.         

Đ/c Chánh án Tòa án nhân dân hyện

33.         

 

Viện trưởng viện kiểm sát ND huyện

34.         

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thủy

35.         

Đ/c Lê Trung Dũng

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hội

36.         

Đ/c Nguyễn Trường Giang

Phó Bí Thư Đảng ủy xã Khánh Hải

37.         

Đ/c Đinh Văn Tuyên

Chủ tịch UBND TT Yên Ninh

38.         

Đ/c Phạm Minh Xanh

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nhạc

39.         

 

 

40.         

 

 

41.         

 

 

42.