Ủy ban nhân dân huyện

Danh sách Lãnh đạo, Cán bộ công chức, viên chức các phòng ban và Đơn vị trực thuộc

2330 Lượt xem

Danh sách  Lãnh đạo, Cán bộ công chức, viên chức các phòng ban và Đơn vị trực thuộc

 

Lãnh đạo UBND nhân dân:

            1. Chủ tịch:                

Phạm Ngọc Quý

            2. Phó chủ tịch:          

Đinh Văn Vọng

            3. Phó chủ tịch:          

Nguyễn Xuân Tuyển

4. Phó chủ tịch:

Nguyễn Thị Thu Hiền

Văn phòng HĐND&UBND huyện:

            1. Chánh Văn phòng: 

Lê Việt Cường

   
 2. Phó CVP: Lê Thị Ngọc
 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch:

            1. Trưởng phòng:        

Bùi Thị Hòa

            2. Phó Trưởng phòng: 

            3. Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Thịnh

Bùi Thị Thanh Huyền

Phòng Nội vụ:

            1. Trưởng phòng:       

Bùi Văn Quang

            2. Phó Trưởng phòng:

 

Phòng NN&PTNT:

            1. Trưởng phòng:       

Trần Ngọc Diệp

            2. Phó Trưởng phòng:

Vũ Anh Tuấn

            3. Phó Trưởng phòng:  

Nguyễn Mạnh Toàn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

            1. Trưởng phòng:       

Phạm Tiến Dũng

            2. Phó trưởng phòng:    

Phạm Thị Bích

            3. Phó trưởng phòng:    

Đinh Văn Khiêm

   

Phòng Kinh tế hạ tầng:

            1. Trưởng phòng:         

Phạm Minh Đức

            2. Phó Trưởng phòng: Trịnh Thế Trung
   

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

            1. Trưởng phòng:          

Phạm Ngọc Điệp

   

2. Phó Trưởng phòng

Phạm Văn Bắc

Phòng Văn hóa - Thông tin:

            1. Trưởng phòng:           

Bùi Quang Bưởng

            2. Phó Trưởng phòng:

Phạm Đăng Khoa

Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

1. Trưởng phòng

Lâm Văn Xuyên

2. Phó Trưởng phòng

Tô Văn Lưu

3. Phó Trưởng phòng

Đỗ Xuân Thảo

Phòng Y tế:

            1. Trưởng phòng:            

Hoàng Mạnh Cường         

Phòng Tư pháp:

            1. Trưởng phòng:       

Lê Thị Kim Thoa

2. Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Kính

Thanh tra huyện:

1. Chánh Thanh tra

Nguyễn Văn Hùng

2. Phó Chánh Thanh tra

Lã Xuân Hồng

   

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh huyện:

1. Giám đốc:

Tạ Quang Thao

2. Phó giám đốc:

Nguyễn Ngọc Ước

3. Phó giám đốc:

4. Phó Giám Đốc

Phạm Văn Thắng

Đinh Hữu Viện

Trung tâm GDNN-GDTX:

1. Giám đốc:                      

Nguyễn Văn Thanh

2. Phó Giám đốc

Ngô Duy Thường

3. Phó Giám đốc

Phạm Thị Huế