Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
90990

Online: 2

Hôm nay: 140

Ủy ban nhân dân huyện

Danh sách  Lãnh đạo, Cán bộ công chức, viên chức các phòng ban và Đơn vị trực thuộc

 

 

 

Lãnh đạo UBND nhân dân:

 


https://ninhbinh.gov.vn/SiteFolders/Root/2451/Cac%20huyen%20thanh%20pho/Huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Kh%C3%A1nh/tuyen%201.jpg
 

  • Chủ tịch: Nguyễn Xuân Tuyển
  • Ngày sinh: 10/5/1972
  • Trú quán: Phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0912.129.579
  • Email: tuyennx.yk@ninhbinh.gov.vn


              

  • Phó Chủ tịch: Lâm Văn Xuyên
  • Ngày sinh: 24/6/1972
  • Thường trú: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  
 Số điện thoại: 0915358605
  • Email: xuyenlv.yk@ninhbinh.gov.vn


https://ninhbinh.gov.vn/SiteFolders/Root/2451/Cac%20huyen%20thanh%20pho/Huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Kh%C3%A1nh/hien%201.jpg

  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Ngày sinh: 01/01/1970
  • Trú quán: Phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0948.209.919
  • Email: hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện:

            1. Chánh Văn phòng: 

Lê Việt Cường

            2. Phó CVP Đào Hồng Tuấn
            3. Phó CVP: Lê Thị Ngọc
            4. Phó CVP:

Dương Tuấn Lâm

Phòng Tài chính - Kế hoạch:

            1. Trưởng phòng:        

Bùi Thị Hòa

            2. Phó Trưởng phòng: 

            3. Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Thịnh

Bùi Thị Thanh Huyền

Phòng Nội vụ:

            1. Trưởng phòng:       

Vũ Văn Chung

            2. Phó Trưởng phòng:

Trịnh Hoàng Vương

Phòng NN&PTNT:

            1. Trưởng phòng:       

Trần Ngọc Diệp

            2. Phó Trưởng phòng:

Vũ Anh Tuấn

            3. Phó Trưởng phòng:  

Nguyễn Mạnh Toàn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

            1. Trưởng phòng:       

Phạm Tiến Dũng

            2. Phó trưởng phòng:    

Phạm Thị Bích

            3. Phó trưởng phòng:    

Đinh Văn Khiêm

            4. Phó trưởng phòng:     Phan Thị Thu Hường

Phòng Kinh tế hạ tầng:

            1. Trưởng phòng:         

Phạm Minh Đức

            2. Phó Trưởng phòng: Trịnh Thế Trung
   

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

            1. Trưởng phòng:          

Phạm Ngọc Điệp

             2. Phó Trưởng phòng Phạm Văn Bắc

             3. Phó Trưởng phòng

Vũ Thị Lan

Phòng Văn hóa - Thông tin:

            1. Trưởng phòng:           

Bùi Quang Bưởng

            2. Phó Trưởng phòng:

Phạm Đăng Khoa

           3. Phó trưởng phòng

Phạm Văn Phụ

Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

           1. Trưởng phòng

Đỗ Xuân Thảo

2. Phó Trưởng phòng

Lại Đức Quang

           3. Phó Trưởng phòng

 

Phòng Y tế:

            1. Trưởng phòng:            

Hoàng Mạnh Cường         

Phòng Tư pháp:

            1. Trưởng phòng:       

Lê Thị Kim Thoa

            2. Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Kính

Thanh tra huyện:

1. Chánh Thanh tra

Phạm Quang Giang

2. Phó Chánh Thanh tra

Lã Xuân Hồng

3. Phó Chánh Thanh tra Bùi Văn Thơ

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh huyện:

1. Giám đốc:

Tạ Quang Thao

2. Phó giám đốc:

Phạm Văn Thắng

3. Phó giám đốc:

Đinh Hữu Viện

Trung tâm GDNN-GDTX:

1. Giám đốc:                      

Nguyễn Văn Thanh

2. Phó Giám đốc

Ngô Duy Thường

3. Phó Giám đốc

Phạm Thị Huế

   Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện:

1. Giám đốc:                      

Nguyễn Đình Đức

2. Phó Giám đốc

Vũ Thanh Liêm

3. Phó Giám đốc

Thịnh Đức Hùng

    Trung tâm vệ sinh môi trường huyện:

1. Giám đốc:                      

Nguyễn Văn Mạnh

2. Phó Giám đốc

Phạm Hữu Lợi

3. Phó Giám đốc

Nguyễn Ngọc Ước