Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
61132

Online: 6

Hôm nay: 46

Ủy ban nhân dân huyện

Danh sách  Lãnh đạo, Cán bộ công chức, viên chức các phòng ban và Đơn vị trực thuộc

 

 

Lãnh đạo UBND nhân dân:

            1. Chủ tịch:                

Phạm Ngọc Quý

            2. Phó chủ tịch:          

Đinh Văn Vọng

            3. Phó chủ tịch:          

Nguyễn Xuân Tuyển

4. Phó chủ tịch:

Nguyễn Thị Thu Hiền

Văn phòng HĐND&UBND huyện:

            1. Chánh Văn phòng: 

Lê Việt Cường

   
            2. Phó CVP: Lê Thị Ngọc
            3. Phó CVP:

Dương Tuấn Lâm

Phòng Tài chính - Kế hoạch:

            1. Trưởng phòng:        

Bùi Thị Hòa

            2. Phó Trưởng phòng: 

            3. Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Thịnh

Bùi Thị Thanh Huyền

Phòng Nội vụ:

            1. Trưởng phòng:       

Bùi Văn Quang

            2. Phó Trưởng phòng:

Trịnh Hoàng Vương

Phòng NN&PTNT:

            1. Trưởng phòng:       

Trần Ngọc Diệp

            2. Phó Trưởng phòng:

Vũ Anh Tuấn

            3. Phó Trưởng phòng:  

Nguyễn Mạnh Toàn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

            1. Trưởng phòng:       

Phạm Tiến Dũng

            2. Phó trưởng phòng:    

Phạm Thị Bích

            3. Phó trưởng phòng:    

Đinh Văn Khiêm

            4. Phó trưởng phòng:     Phan Thị Thu Hường

Phòng Kinh tế hạ tầng:

            1. Trưởng phòng:         

Phạm Minh Đức

            2. Phó Trưởng phòng: Trịnh Thế Trung
   

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

            1. Trưởng phòng:          

Phạm Ngọc Điệp

   

             2. Phó Trưởng phòng

Phạm Văn Bắc

Phòng Văn hóa - Thông tin:

            1. Trưởng phòng:           

Bùi Quang Bưởng

            2. Phó Trưởng phòng:

Phạm Đăng Khoa

Phòng Tài Nguyên và Môi trường:

1. Trưởng phòng

Lâm Văn Xuyên

2. Phó Trưởng phòng

Tô Văn Lưu

3. Phó Trưởng phòng

Đỗ Xuân Thảo

Phòng Y tế:

            1. Trưởng phòng:            

Hoàng Mạnh Cường         

Phòng Tư pháp:

            1. Trưởng phòng:       

Lê Thị Kim Thoa

2. Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Kính

Thanh tra huyện:

1. Chánh Thanh tra

Nguyễn Văn Hùng

2. Phó Chánh Thanh tra

Lã Xuân Hồng

   

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh huyện:

1. Giám đốc:

Tạ Quang Thao

2. Phó giám đốc:

Nguyễn Ngọc Ước

3. Phó giám đốc:

4. Phó Giám Đốc

Phạm Văn Thắng

Đinh Hữu Viện

Trung tâm GDNN-GDTX:

1. Giám đốc:                      

Nguyễn Văn Thanh

2. Phó Giám đốc

Ngô Duy Thường

3. Phó Giám đốc

Phạm Thị Huế