Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Kinh tế - Xã hội

Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

Là huyện thuần nông còn nhiều khó khăn, trên cơ sở xác định rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, ngay từ khi bắt đầu thực hiện, Huyện ủy, UBND huyện Yên Khánh đã thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm; cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã có sự vào cuộc tích cực. Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai sáng tạo, đồng bộ đã tạo sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của toàn thể nhân dân về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình. Huyện đã chủ động tổ chức phát động phong trào “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ và bảo vệ thành quả xây dựng nông thôn mới”. Nhờ vậy, ở các cấp, đặc biệt là tại cấp cơ sở, mọi công việc đều được bàn bạc, thống nhất cao, dân chủ, minh bạch.

Nhằm hướng đến hiệu quả thiết thực, quá trình thực hiện xây dựng NTM, huyện Yên Khánh đã tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt được 19 tiêu chí NTM của từng xã, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn theo quan điểm “Ưu tiên các tiêu chí quan trọng làm trước”. Tại các xã, thị trấn, việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và các hoạt động văn hóa xã hội. Đồng thời, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cũng được ban hành và phát huy hiệu quả trong thực tiễn như: hỗ trợ xi măng, hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, y tế, giáo dục; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các mô hình…

Bên cạnh đó, với mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu huyện NTM trong năm 2018, song song với việc tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Khánh cũng tập trung chỉ đạo hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính Phủ. Cụ thể, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được tập trung đầu tư; văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; phát triển kinh tế được chú trọng theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường xây dựng cảnh quan nông thôn được đẩy mạnh và có sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân…

Từ năm 1994 đến năm 2018: Kinh tế liên tục phát triển, tốc độ tăng trưởng từ 5,5% năm lên bình quân 13,5%( nhiều năm đạt 15% đến 16%, năm 2018 là 10,4%), tỷ trọng CN-TTCN-XD tăng từ 9% lên 69,5%, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 82% xuống còn 13,1%, tỷ trọng dịch vụ từ 9% lên 17,4 %.

Giá trị sản xuất CN tăng gấp 341 lần so với năm 1994. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 195 tỷ đồng lên 1625,2 tỷ đồngnăm 2018; năng suất lúa tăng từ 40,2 tạ/ha/năm lên 61,7 tạ/ha/năm; bình quân lương thực đầu người từ 528Kg/người/năm lên 668kg/người/năm; giá trị sản xuất/ha canh tác năm 2018 đạt 137,7 triệu đồng/ha, tăng 7,65 lần. thu ngân sách ngoài khu công nghiệp đạt 374,04 tỷ đồng. Đặc biệt, việc xây dựng mô hình sản xuất, nhờ áp dụng khoa học công nghệ cao, tạo chuỗi giá trị liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm đạt nhiều kết quả tích cực đưa Yên Khánh trở thành huyện đứng đầu về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Toàn huyện có trên 300 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả có số vốn đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi, đến nay trên toàn huyện 100% diện tích làm đất bằng máy, trên 90% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất tạo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân huyện Yên Khánh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
244491

Online 8

Hôm nay 174

Hôm qua 0