Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
160589

Online 3

Hôm nay 91

Hôm qua 0

Cải cách hành chính cần đồng bộ 

Thứ năm, 24/10/2019

Cải cách hành chính cần đồng bộ 

 

Hiện nay, nhiều địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đã công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính của 15 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương. Người dân, doanh nghiệp liên hệ, nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại một đầu mối thay vì phải nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các sở, ngành.

Tuy nhiên, khảo sát tại một số tỉnh mới đây cho thấy, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ sở vẫn còn nhiều bất cập, rườm rà, phức tạp. Thái độ, trách nhiệm, quan điểm phục vụ của đội ngũ “công bộc” chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn hiện nay.

Thiết nghĩ, để thật sự tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cùng với thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh. Từng cơ quan chức năng xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền khoa học, phù hợp, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đạt tính hệ thống, đồng bộ. Các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính ở từng địa phương cần công khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; có bộ phận giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng. Phải có đội ngũ “công bộc” làm việc “Trách nhiệm, chuyên nghiệp, chính xác”, chu đáo, lịch sự, thân thiện, khi các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giảm đến mức thấp nhất thời gian giải quyết thủ tục hành chính (ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số...). Thước đo hiệu quả công việc trong cải cách thủ tục hành chính phải là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây là cách thức nhằm nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội mỗi địa phương.

Theo Báo Nhân dân điện tử