Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56124

Online: 2

Hôm nay: 86

Yên Khánh tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới!

Thứ hai, 08/04/2019

Yên Khánh tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới!

 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật.

Trong những năm qua, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới,  UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn quy định bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Từ đó đến nay, việc thẩm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới luôn đảm bảo tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, việc triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới đông đảo nhân dân đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội thi, tọa đàm…

Công tác PBGDPL trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới đã bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; nâng cao trách  nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở…, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới toàn diện.

Để thực hiện tốt công tác PBGDPL, hoàn thiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

UBND các xã – thị trấn chú trọng ban hành, chỉ đạo, triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện theo dõi, thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.  Đồng thời tăng cường kinh phí hoạt động phục vụ cho tuyên truyền, PBGDPL, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trong khi thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cần thực hiện tốt việc lồng ghép, tư vấn, phổ biến pháp luật cho nhân dân thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.