Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56440

Online: 5

Hôm nay: 113

Yên Khánh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Thứ sáu, 26/10/2018

Yên Khánh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Ngày 12/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Khánh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành kiểm tra Đảng nói chung và ngành kiểm tra Đảng huyện Yên Khánh nói riêng. 

Trải qua các thời kỳ phát triển, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, trực tiếp là Thường trực Huyện ủy và các cấp ủy, từ những ngày đầu mới thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, khắc phục khó khăn, bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

25 năm qua, kể từ khi huyện Yên Khánh được tái lập (tháng 9/1994), UBKT các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng. 

Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 629 lượt tổ chức đảng, 262 đảng viên; giám sát 299 lượt tổ chức đảng, 530 đảng viên; kiểm tra 150 lượt tổ chức đảng, 245 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo xem xét giải quyết và giải quyết 16 đơn tố cáo. Qua kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn đã phát hiện và thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 172 đảng viên đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng.

Thông qua kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, tăng cường sự đoàn kết và tính chiến đấu trong đảng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới.

Với kết quả đạt được, UBKT Huyện ủy đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, giai đoạn 2008-2013; cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 và bằng khen trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nhiều cá nhân ngành kiểm tra Đảng của huyện đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.