Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 2

Hôm nay: 106

Đề cao vai trò nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ

Thứ hai, 03/12/2018

Đề cao vai trò nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ

Thực hiện chủ đề năm 2018 do ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc triển khai và bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần của các cơ quan làm việc trong Trụ sở liên cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Thế Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần của các cơ quan làm việc trong Trụ sở liên cơ quan Tỉnh ủy. Ảnh: Thế Minh
Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức, quán triệt, học tập tuyên truyền thực hiện các nội dung của chủ đề năm 2018 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
 
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện như: Duy trì và thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; tập trung nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân; thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự; gần dân, sát dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại với nhân dân để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường và các vấn đề an sinh xã hội; phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, thi đua xây dựng nông thôn mới…

Quá trình thực hiện, một số địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu là Thành ủy Ninh Bình đã triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố; thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với đảng ủy các phường, xã và chi bộ khối cơ quan, trên cơ sở đó tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Huyện ủy Nho Quan chỉ đạo tập trung nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực, trách nhiệm trong lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã. Huyện ủy Gia Viễn, Thành ủy Tam Điệp đã chú trọng công tác đối thoại với nhân dân để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; giải quyết ô nhiễm môi trường và các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh; xây dựng phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gần dân, sát dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nói đi đôi với làm. Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo học tập chủ đề năm 2018 gắn với đẩy mạnh phong trào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Triển khai chủ đề năm 2018 của BCH Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Khối lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt như: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nghiêm 4 không: không đánh bạc dưới mọi hình thức, không vay và cho vay nặng lãi hoặc tham gia các tổ chức tín dụng đen; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông và thực hiện phong trào “cơ quan, đơn vị không khói thuốc”. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo việc học tập chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác; lựa chọn chủ đề “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với nội dung 5 nâng, 5 công tác đột phá và 10 công tác trọng tâm... Thông qua thực hiện chủ đề công tác năm đã phát huy truyền thống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách và xây dựng và duy trì nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Sau gần một năm triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; tiếp xúc, làm việc với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; tích cực đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. Qua đó góp phần quan trọng khắc phục cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm; củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp.

Mai Lan 

Theo baoninhbinh.org.vn