Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Cán bộ, Đảng viên huyện Yên Khánh học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

Thứ tư, 22/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước, trong thời gian qua, thực hiện và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện việc nêu gương gắn với những nhiệm vụ hàng ngày của cơ quan, đơn vị, cá nhân đảng viên và đạt được nhiều kết quả.

Trước hết, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã kịp thời ban hành các kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, đồng thời, đưa nội dung học tập, làm theo Kết luận 01-KL/TW trong đó có nội dung nêu gương vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết hàng năm của BCH Đảng bộ huyện để chỉ đạo thực hiện. Để cụ thể hoá việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề hàng năm như “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm xây dựng huyện NTM nâng cao” (năm 2022, 2023); “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy nội lực, đẩy mạnh xây dựng huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”; chỉ đạo các đảng bộ lựa chọn chủ đề để triển khai thực hiện gắn với nội dung trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức; cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về các nội dung theo Quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Đảng viên Nguyễn Văn Quyết, chi bộ xóm 9 Đông Cường, xã Khánh Cường vẽ bức tranh hoạ làm đẹp cảnh quan thôn xóm

Chú trọng tăng cường việc rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn chặt với xây dựng và thực hành đạo đức trong Đảng. Hằng năm, thực hiện giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Chú trọng lấy ý kiến quần chúng nhân dân, cấp ủy nơi cư trú về việc thực hiện nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác đánh giá, bổ nhiệm.

Sau quán triệt, học tập các Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hàng năm, các cấp ủy đảng đã xây dựng và nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... cải cách thủ tục hành chính... với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo. Trong học tập nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo như: Đảng uỷ xã Khánh Mậu tổ chức thi kể câu chuyện về Bác dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã phát động phong trào sáng tác thơ ca, xuất bản cuốn sách: “Yên Khánh làm theo lời Bác” làm tài liệu tuyên truyền đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác về thăm Ninh Bình, thăm Yên Khánh.

                                          Công an huyện tham gia trồng cây

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành phụ trách các chi, đảng bộ và dự họp cấp ủy cơ sở hằng tháng, sinh hoạt chi bộ hằng quý để các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Với những giải pháp, cách làm cụ thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ huyện Yên Khánh ngày càng được phát huy, tạo sự chuyển biến tích cực. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng NTM nâng cao. Năm 2018, huyện Yên Khánh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Hết năm 2023, toàn huyện có 12/18 xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong đó có 2 xã NTM kiểu mẫu (Khánh Thiện, Khánh Thành), các xã còn lại bình quân đạt 13/19 tiêu chí; 186 khu dân cư NTM kiểu mẫu; thị trấn Yên Ninh được xác nhận đủ điều kiện công nhận đô thị văn minh vào năm 2024. Huyện Yên Khánh hoàn thành 19/19 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Trong triển khai thực hiện xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân hình tiên tiến như Đảng bộ xã Khánh Thành là 1/58 tập thể của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong học tập và làm theo Bác; đảng viên Đỗ Quang Sản, thôn 21 xã Khánh Trung, hơn 70 tuổi  được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã sửa chữa  và xây cầu cho nhân dân; nghệ nhân ưu tú Phạm Ngọc Giới xã Khánh Cường hàng ngày tích cực sáng tác, truyền dạy nghệ thuật Chèo cho nhân dân; gương học sinh Phạm Văn Linh nhà nghèo vượt khó trở thành thủ khoa toàn quốc các môn thi tốt nghiệp, năm học 2022-2023…và nhiều còn nhiều tấm gương trong học tập và làm theo phong cách nêu gương của Bác đã tạo được sự lan toả tốt trong cộng đồng.

                  Thanh niên gắn mã QR tại các di tích văn hóa trên địa bàn huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện vẫn còn có những hạn chế nhất định: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ chốt còn chậm đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; chưa thật sự tích cực trong rèn luyện, tu dưỡng, thiếu gương mẫu, bản lĩnh chính trị dẫn đến phải xử lý kỷ luật...

Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt trong các loại hình chi bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm theo quy định; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương.

Ba là: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trang TTĐT huyện.

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785983

Online 47

Hôm nay 929

Hôm qua 0