Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế

thực hiện

Thời gian giải quyết theo      quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1 cửa

1 cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

VI

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

3

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

4

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

6

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

7

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

9

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

10

Thủ tục cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện/thành phố trực thuộc tỉnh

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

11

Thủ tục cấp sửa đổi,bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện/thành phố trực thuộc tỉnh

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

12

Thủ tục cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện/thành phố trực thuộc tỉnh

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

2

Lĩnh vực công nghiệp địa phương

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

3

Lĩnh vực kinh doanh khí

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

3

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
808006

Online 4

Hôm nay 15

Hôm qua 0