Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế

thực hiện

Thời gian giải quyết theo      quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1 cửa

1 cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XIV

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

30 ngày làm việc

 

30 – 45 ngày làm việc

x

 

Đối với vụ việc phức tạp: 45 ngày làm việc

 

45 ngày làm việc

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

45 ngày làm việc

 

45 ngày làm việc

x

 

Đối với vụ việc phức tạp: 60 ngày làm việc

 

60 -gày làm việc

2

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

1

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

- Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

 

60 - 90 ngày làm việc

x

 

- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày.

 

30 - 60 ngày làm việc

3

Lĩnh vực tiếp công dân

1

 

 

 

Tiếp công dân tại cấp huyện

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

x

10 ngày làm việc

x

 

4

Lĩnh vực xử lý đơn thư

1

Xử lý đơn tại cấp huyện

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trong trường hợp phức tạp là 30 ngày làm việc

 

10 - 30  ngày làm việc

x

 

5

Thủ tục hành chính phòng, chống tham nhũng

1

Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập

- Thời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm;

- Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Việc giao nhận Bản kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm sau.

 

 

x

 

2

Thủ tục Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Thời điểm công khai được thực hiện trong khoản thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm

 

 

X

 

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc

 

15 – 30 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình.

 

05 ngày làm việc

 

 

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn thời gian giải trình. Thời gian gia hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày gia hạn và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

 

15 ngày làm việc

X

 

 

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
807969

Online 4

Hôm nay 271

Hôm qua 0