Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
II LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (6 TTHC) Quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 26/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thay thế QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; QĐ 174/QĐ-UBND ngày 25/3/2019
1 Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
1.1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng
10 ngày làm việc   10 x   Quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 26/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng
05 ngày làm việc   05 x  
1.3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 05 ngày làm việc   05 x  
1.4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 05 ngày làm việc   05 x  
2 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
2.1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy. 05 ngày làm việc   05 x   Quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 26/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2.2 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy. 05 ngày làm việc   05 x  
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
807990

Online 6

Hôm nay 292

Hôm qua 0