Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế

thực hiện

Thời gian giải quyết theo      quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1 cửa

1 cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

VIII

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Lĩnh vực xây dựng

1

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dư toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

x

2

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

- Đối với nhà ở riêng lẻ: 15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

- Đối với các công trình còn lại: 30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

3

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

2

Lĩnh vực Quy hoạch

 

 

 

 

 

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh  doanh  thuộc  thẩm  quyền  phê duyệt của UBND cấp huyện

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

x

 

3

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

45 ngày làm việc

 

45 ngày làm việc

x

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
808003

Online 6

Hôm nay 12

Hôm qua 0