Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

 - Tải bộ thủ tục hành chính tại đây (QĐ số 497/QĐ-UBND ngày 06/10/2016)

Quyết định số 487 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình

Tải quyết định tại đây:

https://drive.google.com/file/d/16odelb4QMg9tnzpINwrg_TMVSzzOwCTt/view?usp=sharing

 

X

LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

1

Thành lập nhà trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục B-BGD-285372-TT

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

 

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục B-BGD-285373-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại B-BGD-285375-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở B-BGD-285374-TT

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

 

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) B-BGD-285376-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú B-BGD-285388-TT

35 ngày làm việc

 

35 ngày làm việc

x

7

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú B-BGD-285390-TT

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

 

8

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục B-BGD-285383-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

9

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục B-BGD-285384-TT

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

10

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại B-BGD-285387-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

11

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học B-BGD-285385-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

12

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) B-BGD-285386-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

13

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng B-BGD-285370-TT

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

 

14

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại B-BGD-285371-TT

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

15

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cáo nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục B-BGD-285392-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

16

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục B-BGD-285378-TT

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

x

17

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục B-BGD-285379-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

18

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục  trở lại B-BGD-285382-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

19

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  B-BGD-285380-TT

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785010

Online 5

Hôm nay 407

Hôm qua 0