Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế

thực hiện

Thời gian giải quyết theo      quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1 cửa

1 cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

1

Lĩnh vực Người có công

1

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

- Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

x

 

- Thực hiện chi hỗ trợ 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận về việc thăm viếng mộ và các giấy tờ hợp lệ theo quy định

 

01 ngày làm việc

2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Theo quy định

 

- Cấp giấy giới thiệu: 03 ngày

- Thực hiện chi hỗ trợ: 07 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu

x

 

2

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

08 ngày làm việc

 

08 ngày làm việc

 

x

2

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

3

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

3

Lĩnh vực Lao động, tiền lương và quan hệ lao động

1

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

2

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

14 ngày làm việc

 

14 ngày làm việc

x

 

4

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

 

x


2

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

 

x

3

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

 

x

4

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

 

x

5

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

 

 

6

Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không có người thân thích chăm sóc

Không quy định

x

 

 

x

7

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

 

x

8

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

02 ngày làm việc

 

02 ngày làm việc

x

 

9

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Theo quy định

x

 

 

x

10

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

 

x

11

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

 

x

12

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện

35 ngày làm việc

 

35 ngày làm việc

x

 

13

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

x

 

14

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động, Thương binh & Xã hội

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

15

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động, Thương binh & Xã hội

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

16

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thẩm quyền thành lập của phòng Lao động, Thương binh & Xã hội

 

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động TB&XH

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

18

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng Lao động, Thương binh & Xã hội cấp

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

19

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

32 ngày làm viêc

 

32 ngày làm viêc

 

x

20

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tiếp nhận ngay các đối tượng. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thành trong 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

21

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Theo thỏa thuận

 

Theo thỏa thuận

 

 

22

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

x

 

5. Lĩnh vực trẻ em

1

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

12 giờ từ khi nhận được thông tin

 

 

 

x

2

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

 

x

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785008

Online 3

Hôm nay 405

Hôm qua 0