Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế

thực hiện

Thời gian giải quyết theo      quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XII

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1.

Thi đua khen thưởng

1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

2

Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

5

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

6

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

7

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

 

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

 

2

Lĩnh vực tôn giáo

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo

Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

 

x

 

2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

 

x

 

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

 

x

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

 

x

 

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

x

 

6

Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

x

 

7

Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

x

 

8

Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

 

x

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
785000

Online 6

Hôm nay 397

Hôm qua 0